A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn về việc học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 40/PGD-VP

V/v học sinh tạm dừng đến trường và                       Cầu Giấy, ngày 16 tháng 02 năm 2021 

 tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian

 phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

 

 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

 

- Chủ các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục; Các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học

 

- Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX quận Cầu Giấy.

 

Thực hiện công văn số 457/SGDĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tạm dừng cho học sinh đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận yêu cầu các trường học, nhóm lớp mầm non độc lập tư thục; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học và Trung tâm GDNN-GDTX (gọi là các cơ sở giáo dục) thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo cho phụ huynh học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

2. Trong thời gian học sinh ở nhà, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức dạy học trên internet theo công văn số 30/PGD-VP ngày 21/01/2021 của phòng GD&ĐT về việc nghỉ học và tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo công văn số 35/PGD-VP ngày 04/02/2021 của phòng GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non phòng, chống dịch Covid -19.

3. Các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học qua internet đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học, tổ chức hoạt động dạy học để hoàn thành kế hoạch theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường. Quan tâm toàn diện việc học tập, rèn luyện của từng học sinh, có biện pháp giúp đỡ kịp thời  các em học sinh gặp khó khăn về điều kiện học tập qua internet, hạn chế về khả năng học tập và tự học. Chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ y tế, Bộ GDĐT, UBND Thành phố và UBND quận. Thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ tết Tân Sửu đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để rà soát các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ. Hàng ngày trước 11 giờ báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

4. Các trường, Trung tâm GDNN-GDTX phân công lịch trực cụ thể để điều hành công việc; đảm bảo vệ sinh trường lớp, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 và các loại dịnh bệnh khác đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị đảm bảo chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường học, chủ nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học và Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đ/c P.Trưởng phòng;

- Các tổ CM;

- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG

 

( Đã ký)

 

Phạm Ngọc Anh

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Tháng 07 : 115